Act constitutiv

ACT CONSTITUTIV

al ASOCIATIEI MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O.

Art. 1. Partile :

Art 2. Denumirea asociatiei:

Asociatia poarta denumirea de MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. conform dovezii de disponibilitatea denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei sub  nr. 151009 din data de 08.02.2016

Art. 3. Durata

Asociatia „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. va functiona pe durata nedeterminata.

Art 4. Sediul asociatiei

 Asociatia are sediul in Sos. Olteniţei, nr. 225 A, Corp A, cam.  8, Sector 4 conform Contractului de Comodat nr.212 din data de 15.02.2016, care va putea fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.

Art. 5. Scopul Asociatiei „MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. este identificarea, promovarea şi susţinerea intereselor de ordin social, economic, profesional şi cultural, specifice membrilor sai, precum si eficientizarea programelor de reconversie profesională destinate membrilor A.M.P.T.O..

Asociatia MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. are ca obiective:

5.1. Dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile/instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale sau alte asociaţii din tara sau din alte tari.

5.2. Promovarea unor programe/proiecte de reconversie si stimularea liberei iniţiative economice a membrilor A.M.P.T.O.  si a familiilor acestuia.

5.3. Susţinerea personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă, in scopul integrării cat mai rapide a acestuia in viata economico-sociala.

5.4. Realizarea unui dialog social cu autorităţile/instituţiile publice implicate in procesul de disponibilizare si reorientare profesionala a personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă.

5.5. Desfăşurarea unor activităţi de consiliere si îndrumare pentru personalului disponibilizat sau  trecut în rezervă, in funcţie de opţiuni, avându-se in vedere impactul psihologic al schimbării statutului social al acestuia.

    5.6. Realizarea unor studii sociologice si realizarea unor campanii/programe economico- sociale umanitare privind  îngrijirile sociale şi medicale.

5.7.  Consilierea si instruirea antreprenorială pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii.

5.8. Editarea, tipărirea si difuzarea de publicaţii specifice precum şi organizarea de conferinţe şi cursuri de pregătire pentru lansarea intr-o nouă carieră a membrilor A.M.P.T.O.

5.9.  Promovarea culturii, turismului, sportului, protecţiei mediului şi a monumentelor istorice, drepturilor omului si educaţiei civice.

5.10. Participarea la elaborarea unor proiecte legislative care sa asigure protecţia economico- socială a membrilor A.M.P.T.O.  si a familiilor acestuia.

5.11.  Participarea cu personal calificat la acţiuni de instruire, prevenire si înlăturare a urmărilor  unor situaţii de criză sau dezastre naturale. (premilitara)

5.12.  Participarea membrilor A.M.P.T.O. la activităţile O.N.U., N.A.T.O şi O.S.C.E., care pot conferi ţării cadrul favorabil armonizării şi promovării intereselor fundamentale pe plan european şi global. 

Art. 6. Patrimoniul asociaţiei

Patrimoniul iniţial al Asociatiei este alcătuit  dintr-un activ patrimonial în valoare de 1500 lei, depus în cont bancar şi este subscris de către membrii fondatori al acestei asociatii.

Art.7.- Organele de conducere si administrare

  1. a) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al asociaţiei.
  2. b) Asociatia este administrata de Consiliul Director, format din urmatorii membri :
  3. Simion Constantin Gheorghe– preşedinte
  4. Drob Nistor – primvicepreşedinte
  5. Dragomir Flavius Victor – vicepreşedinte
  6. Ionescu Adrian – vicepreşedinte
  7. Cont George – vicepreşedinte
  8. Calancea Marian – vicepreşedinte
  9. Ilie Ionel – Razvan – secretar general
  10. c) Cenzorul care asigura controlul financiar al asociatiei MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O., este desemnat in persoana d-nei. Loghinescu Mariuca , expert contabil pana cand Adunarea generala  a asociatiei o revoca , sau pana cand se face aplicarea art 27 alin 2 din OG nr 26/2000.

            Atributiile organelor de conducere, administrare si control sunt prevazute in Statutul Asociatiei MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII” – A.M.P.T.O. sunt:

            Art.8. Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a Asociatiei MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPEERATII” – A.M.P.T.O.

SIMION CONSTANTIN GHEORGHE DP125600 Sos. Olteniţei nr.162, bl.3, ap. 153, sector 4 Bucureşti
DROB NISTOR RR708804 Str. Mariuca nr.2, bl.122, sc.2, et 8, ap 103,sector 4, Bucuresti

        Prezentul statut a fost adoptat in Adunarea generala constitutiva a membrilor asociatiei si intra in vigoare dupa semnarea si certificarea de catre avocat.

Prezentul act constitutiv a fost redactat in cinci exemplare originale si certificat de catre avocat Mihaela Enache din cadrul Cabinetului Enache Mihaela , conform art. 3 alin. 1, teza 3-a din Legea nr. 51/1995, azi data inregistrarii 11.03.2016.