FORUMUL STRUCTURILOR ASOCIATIVE ALE MILITARILOR DIN SISTEMUL DE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NATIONALĂ

Conform calendarului acțiunilor stabilite pentru definitivarea proiectului ordonanței de urgenta cu privire la înlăturarea inechităților din domeniul pensiilor militare de stat, in data de 6 februarie 2020 au avut loc la M.A.I. si  la M.Ap.N., întâlniri între reprezentanții acestora și cei ai FORUMULUI, pentru a vedea stadiul acestuia.

Având în vedere situația politică actuală și faptul ca M.A.I. nu a transmis un punct de vedere față de propunerea de proiect de OUG a M.Ap.N. (dar promisiuni sunt), s-a stabilit ca în perioada imediat următoare să se finalizeze procesul de armonizare a punctelor de vedere înaintate de către celelalte structuri din S.A.O.P.S.N.

Totodată s-a stabilit ca, până la sfârșitul lunii februarie a.c. să fie convocat FORUMUL structurilor asociative, activitate la care a fost invitat și ministrul apărării naționale.

Pentru elaborarea unui punct de vedere comun pe care să-l prezentăm în cadrul ședinței anunțate, solicităm structurilor asociative componente ale FORUMULUI să pregătească și să transmită secretariatului propuneri privind acțiunile comune pentru semestru I a.c..

In cadrul FORUMULUI, trebuie sa asigurăm un cadru real și corect de dezbatere pentru găsirea celor mai eficiente soluții la problemele cu care ne confruntam, fără a ajunge îin postura de masa de manevra a politicului, indiferent de  forma sub care s-ar manifesta.

Președintele FORUMULUI

Gl. lt. (rtr) Neculai BĂHNĂREANU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *