Reprezentantiui AMPTO au participat la Intâlnirea informală a conducerii Direcției pentru relația cu Parlamentul cu reprezentanții structurilor asociative care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale instituției militare

Luni, 22 aprilie, s-a desfășurat, la sediul Ministerului Apărării Naționale, întâlnirea informală a conducerii Direcției pentru relația cu Parlamentul cu reprezentanții structurilor asociative care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale instituției militare.

În cadrul ședinței, colonelul dr. Claudiu Toma, șeful Direcției pentru relația cu Parlamentul, a prezentat o situație a proiectelor de acte normative aflate în dezbatere în cadrul comisiilor parlamentare și care vizează activitatea M.Ap.N., și stadiul demersului de modificare și completare a ordinului ministrului apărării naționale care stabilește criteriile de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale.

De asemenea, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale au supus atenției principalele probleme cu care acestea se confruntă și și-au arătat disponibilitatea de a sprijini personalul militar, la trecerea în rezervă, în procesul reconversiei profesionale.

***

Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu Planul de măsuri cu activităţile ce se vor organiza şi desfăşura de către Ministerul Apărării Naţionale pentru îmbunătăţirea cooperării cu structurile asociative ale personalului militar în activitate/rezervă/retragere/veterani de război, precum şi cu cele care activează în domeniul cultului eroilor, pentru anul 2019, aprobat de ministrul apărării naționale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *