Sedinta de constituire a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă si în Retragere (CCMRR)

La   data   de   08.04.2019,   s-a   desfăsurat,   la   sediul   MApN   (localul   M-100),   sedinta   de constituire a Consiliului Consultativ al Militarilor în Rezervă si în Retragere (CCMRR), stabilit prin Ordinul   ministrului   apărării   nationale   nr.   M.46   din   14.03.2019.   

La  sedintă   au   participat:

  1. Reprezentantul ministrului apărării nationale,
  2. Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare în Rezervă  în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR),
  3. Asociatiei Militarilor Participanti în Teatrele de Operatii (AMPTO)
  4.  Asociatiei-Liga  pentru Apărarea Drepturilor Pensionarilor Militari (LADPM),
  5. Asociatiei Ofiterilor în Rezervă din România (AORR),
  6. Asociatiei Diplomatilor Militari în Rezervă  si în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (ADMRR)

Sedinta a fost condusă de consilierul ministrului apărării nationale, dl. Gl. r Marian TASE.

In conformitate cu prevederile Ordinului M 46/2019, in cadrul acestei intalniri  s-au dezbatut si propus a fi prezentate dlui. Ministru  urmatoarele :

1. numărul  si componenta Consiliului, acestea urmând a fi avizate de dl. secretar de stat Mihai-Dan CHIRICĂ  si aprobate de dl. ministru Gabriel-Beniamin LES.    

2. Metodologia de aplicare a Ordinului M 46/2019 care urmează a fi dezbătut  si aprobat  în următoarea  sedintă.

3. sustinerea de catre Ministrul Apararii in Parlament si Senatul Romaniei a propunerii de abrogare a OUG. 57/2017, 59/2017  si OG 114/2018. 3. efectuarea unor cursuri de reconversie a militarilor participanti in teatrele de operatii, militarii in rezerva , etc. Aceasta forma de pregatire sa se efectueze de catre reprezentati/formatori din cadrul Structurilor Asociative avizate de MApN in parteneriat cu MApN( structurile de invatamant militar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *