Convocarea Adunarii Generale a AMPTO

Consiliul Director convoaca Adunarea Generala a membrilor AMPTO pentru data de 22.01.2019 orele 17.30,
la sediul AMPTO din Sos. oLtenitei 225 A sect. 4 Bucuresti.

Ordinea de Zi:
1. Prezentarea raportului de activitate pe perioada anterioara (in anul 2018).
2. Prezentarea executarii bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2018, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli. Descarcarea de gestuiune pentru anul 2018.
3. Prezentarea proiectului programelor asociaţiei pentru anul 2019.
4. Alegerea /Revocarea membrilor Consiliului Director.
5. Aprobarea Organigramei.
6. Aprobarea Deciziei de Fuziune cu AMVVD .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *