Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82 din 25 octombrie 2006, pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare

ASOCIAŢIA MILITARILOR PARTICIPANTI IN TEATRELE DE OPERATII – A.M.P.T.O. cu Secretariatul General in sos. Oltenitei 225 A, sector 4 Bucuresti, tel/fax.: 021/3321556, site: www.ampto.ro, email: office@ampto.ro, CIF 36555240, prin prezenta avem placerea sa va informam ca, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 82 din 25 octombrie 2006, pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, a fost inaintat catre Secretariatul Senatului Romaniei spre analiza, avizare si speram spre aprobare.

În momentul de față, de aplicarea prevederilor O.U.G. 82/2006 beneficiaza doar personalului Armatei, iar personalul celorlalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, deși participă la același gen de misiuni, nu beneficiază de cadrul legal pentru recunoașterea meritelor sau de cultivarea spiritului de solidaritate și camaraderiefață de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.

Prin extinderea prevederilor O.U.G. 82/2006 asupra personalului celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională se constituie cadrul legal pentru recunoașterea meritelor personalului acestor instituții, participant la misiuni și operații cu grad ridicat de risc, în afara teritoriului național.

Mentionam ca AMPTO a depus aceasta propunere astazi 3 decembrie 2018 deoarece propunerea inaintata de AMVVD nu a fost pusa in dezbatere la Comisia de Specialitate din Senat pana la aceasta data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *